Bühnenbild

Het onafhankelijke portal voor productneutrale IT-aanbesteding

Het onafhankelijke portal voor productneutrale IT-aanbesteding

Doelen en initiatiefnemers van ITK-Beschaffung.de

Volgens het Europese en Duitse recht is het verboden bij openbare aanbestedingen merknamen te noemen. Dit blijkt uit art. 23 van de RL 2004/18 en §§ 7 VOL/A en 8 VOLA/A EG. Daarmee is gewaarborgd dat bepaalde fabrikanten of leveranciers door discriminerende formuleringen in de aanbesteding al bij voorbaat worden uitgesloten.

De praktische toepassing van deze regels bij de inkoop van IT is geen eenvoudige taak. De technische complexiteit van de materie, de snelle opeenvolging van de productcycli en vooral de moeilijkheid om de gewenste prestaties van een systeem met inachtneming van alle technische eisen heel precies te beschrijven, vormen grote uitdagingen voor openbare inkopers. Dat is de reden waarom juist op dit gebied bij de prestatiebeschrijving vaak gebruik werd en wordt gemaakt van de betreffende productnamen.

Deze website ondersteunt openbare opdrachtgevers bij de formulering van hun aanbestedingen voor de inkoop van IT. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, worden daarbij ook algemeen erkende benchmarkmethoden toegepast. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een milieuvriendelijke en duurzame inkoop. Om te zorgen dat de hier gegeven adviezen aan de actuele stand der techniek voldoen, worden deze regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt.

Initiatiefnemenrs van dit project

Het project "ITK-Beschaffung.de" is gebaseerd op een gemeenschappelijk initiatief van het Beschaffungsamt (inkoopbureau) van het Bundesministerium des Innern en van het Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom). Daarnaast zijn als gelijkwaardige partners het Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw), de Bundesagentur für Arbeit en het Umweltbundesamt bij dit project betrokken. Het gemeenschappelijke doel kon daarbij alleen door intensieve samenwerking van de experts van bedrijven in de IT-branche worden gerealiseerd.